CDC::GetKer&ningPairsnbsp;

int GetKerningPairs ( int nPairs, LPKERNINGPAIR lpkrnpair ) const;

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa numarası karakter aralığı çiftleri adresinden alındı veya karakter aralığı çiftleri yazı, toplam sayısını belirtir. Sıfır döndürülür işlev başarısız olur ya da hiçbir karakter aralığı çiftleri yazı vardır.

Parametreleri

nPairs

Sayısını belirtir KERNINGPAIR yapıları lpkrnpairtarafından işaret için. Fonksiyonu nPairs tarafından belirtilenden daha çok karakter aralığı çiftleri kopyalar değildir.

lpkrnpair

İşlev verir zaman aralığı çiftleri almak KERNINGPAIR yapıların noktaları bir dizi. Bu dizi nPairstarafından belirlenen en az sayıda yapıları içermelidir. Bu parametre nullise, işlev için yazı tipi aralığı çiftleri toplam sayısını verir.

Açıklamalar

Karakter çiftlerini belirtilen aygıt bağlamında seçili yazı tipinin karakter aralığı alır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp; :: GetKerningPairs, KERNINGPAIR

Index