CDC::GetHalftoneBrush

statik CBrush * pascal GetHalftoneBrush);

Dönüş değeri

Eğer başarılı bir CBrush nesnesi için bir işaretçi; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Halftone fırça almak için bu üye işlevini çağırın. Halftone fırça dönüşümlü bir tanesinin desen oluşturmak için ön plan ve arka plan renkleri olan pikselleri gösterir. Bir tanesinin desen halftone fırça tarafından oluşturulmuş örnek aşağıdadır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CBrush

Index