CDC::GetFo&ntDatanbsp;

dword GetFontData ( dword dwTable, dword dwOffset, LPVOID lpData, dword cbData ) const;

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa lpData tarafından işaret arabellekte bayt sayısını belirtir; Aksi takdirde –1.

Parametreleri

dwTable

Döndürülecek Ölçü tablonun adını belirtir. Bu parametre, ölçü tabloları Microsoft Corporation tarafından yayımlanan TrueType yazı tipi dosyalarını belirtiminde belirtildiği biri olabilir. Bu parametre 0 ise, bilgi, yazı tipi dosyasının başında başlayan alınır.

dwOffset

Tablo bilgileri alınıyor başlamak üzere baştan uzaklığını belirtir. Bu parametre 0 ise, tablo dwTable parametresi tarafından belirtilen başında başlayan bilgiler alınır. Bu değer sıfırdan büyük veya eşit tablonun boyutunu ise, GetFontData 0 döndürür.

lpData

Font bilgilerini alacak arabellek işaret eder. Bu değeri nullise, gerekli dwTable parametresinde belirtilen yazı tipi veri arabelleğinin boyutunu işlevi.

cbData

Uzunluğu, bilgi alınabilecek bayt cinsinden belirtir. Bu parametre 0 ise, GetFontData dwTable parametresinde belirtilen veri döndürür.

Açıklamalar

Yazı-ölçüm bilgileri, ölçeklenebilir yazı tipi dosyasından alır. Bilgi almak için geri dönmek için bilgileri uzunluğunu ve yazı tipi dosyası bir uzaklık belirterek tanımlanır.

Bir uygulama, bir TrueType yazı tipi ile belgeyi kaydetmek için bazen GetFontData üye işlevi kullanabilirsiniz. Bunu yapmak için uygulama yazı tipi katıştırılabilir ve sonra 0 dwTable, dwOffsetve cbData parametreleri belirterek tüm yazı tipi dosyasını alır belirler.

Uygulamalar otmfsType üye kontrol ederek bir yazı tipinin katıştırılıp olup olmadığını belirlemek OUTLINETEXTMETRIC yapısı. Bit 1 otmfsType ayarlı ise, gömme yazı izin verilmez. Bit 1 açık ise, yazı tipi katıştırılabilir. Bit 2 ayarlarsanız, gömme salt okunur.

TrueType olmayan yazı tipi için bilgi almak için bu işlevi kullanmak bir uygulama çalışırsa, GetFontData üye –1 işlevi.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetOutlineTextMetrics, :: GetFontData, OUTLINETEXTMETRIC

Index