CDC::GetCurre&ntPositionnbsp;

CPoint GetCurrentPosition ( ) const;

Dönüş değeri

CPoint nesnesi geçerli konumu.

Açıklamalar

Geçerli konumu (mantıksal koordinatları) alır. Geçerli konum moveTo() üye fonksiyonu ile ayarlanabilir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::MoveTo, CPoint

Index