CDC::GetCurrentPen

CPen * GetCurrentPen ( ) const;

Dönüş değeri

İşaretçi bir CPen nesnesine başarılı olursa; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Seçili CPen nesneye bir işaretçi döndürür. Bu üye işlevi geçici nesneler döndürebilir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SelectObject, :: GetCurrentObject

Index