CDC::GetCurrentPalette

CPalette * GetCurrentPalette ( ) const;

Dönüş değeri

İşaretçi bir CPalette nesnesine başarılı olursa; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Seçili CPalette nesneye bir işaretçi döndürür. Bu üye işlevi geçici nesneler döndürebilir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SelectObject, :: GetCurrentObject

Index