CDC::GetCurrentBitmap

CBitmap * GetCurrentBitmap ( ) const;

Dönüş değeri

İşaretçi bir CBitmap nesnesine başarılı olursa; Aksi takdirde null.

Açıklamalar

Seçili CBitmap nesneye bir işaretçi döndürür. Bu üye işlevi geçici nesneler döndürebilir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SelectObject, :: GetCurrentObject

Index