CDC::GetColorAdjustment

bool GetColorAdjustment ( lpcoloradjustment lpColorAdjust ) const;

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpColorAdjust

Nokta rengi ayarlama değerleri almak için coloradjustment veri yapısı.

Açıklamalar

Renk ayarlama değerleri için aygıt içeriği alır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::SetColorAdjustment

Index