CDC::GetClipBox 

sanal int GetClipBox ( lprect lpRect ) const;

Dönüş değeri

Kırpma bölgenin türü. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Parametreleri

lpRect

Puan rect yapısı ya da dikdörtgenin boyutları alacak olan CRect nesne.

Açıklamalar

Dar sınırlayıcı dikdörtgenin etrafında geçerli kırpma sınırı boyutlarını alır. Boyutlar lpRect tarafından işaret arabelleğe kopyalanır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SelectClipRgn, :: GetClipBox, rect

Index