CDC::GetBrushOrg 

CPoint GetBrushOrg ( ) const;

Dönüş değeri

Geçerli kaynak (aygıt biriminde) fırça CPoint nesnesi.

Açıklamalar

(Aygıt biriminde) kökeni için aygıt içeriği seçili fırça alır.

(0,0) İlk fırça kaynağı olan istemci alanının. Dönüş değeri, cihaz birimleri göreli olarak masaüstü pencere kökeni bu noktada belirtir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::SetBrushOrg, CPoint

Index