CDC::GetBou&ndsRectnbsp;

UINT GetBoundsRect ( lprect lpRectBounds, UINT bayrakları );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sınırlayıcı dikdörtgenin geçerli durumunu belirtir. Aşağıdaki değerleri birleşimi olabilir:

Parametreleri

lpRectBounds

Geçerli sınırlayıcı dikdörtgenin alacak arabellek işaret eder. Dikdörtgen mantıksal koordinatları olarak döndürür.

bayraklar

Sınırlayıcı dikdörtgenin o döndürüldükten sonra temizlenmesini olup olmadığını belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Açıklamalar

Belirtilen aygıt içeriği geçerli birikmiş sınırlayıcı dikdörtgenin döndürür.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SetBoundsRect, :: GetBoundsRect

Index