CDC::GetBkMode 

int GetBkMode ( ) const;

Dönüş değeri

DONUK veya Saydam geçerli arka plan modu.

Açıklamalar

Arka plan döner. Metin, taranmış fırça ya da herhangi bir kalem tarzı düz bir çizgi olmayan çizim önce sistem mevcut arka plan renklerini çizim yüzeyi kaldırır mı arka plan modu tanımlar.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetBkColor, CDC::SetBkColor, CDC::SetBkMode, :: GetBkMode

Index