CDC::GetBkColor 

colorref GetBkColor ( ) const;

Dönüş değeri

Rgb renk değeri.

Açıklamalar

Geçerli arka plan rengi döndürür. Opakbir arka plan modu ise, sistem tarz satır boşlukları, taranmış satırları fırçalar ve arka planda karakter hücreleri arasındaki boşlukları doldurmak için arka plan rengini kullanır. Sistem ayrıca tek renkli aygıt bağlamları arasındaki renk bit eşlemler dönüştürürken arka plan rengini kullanır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::GetBkMode, CDC::SetBkColor, CDC::SetBkMode, :: GetBkColor

Index