CDC::GetAspectRatioFilter 

CSize GetAspectRatioFilter ( ) const;

Dönüş değeri

Geçerli boyut oranını Filtresi tarafından kullanılan en boy oranını gösteren bir CSize nesne.

Açıklamalar

Geçerli boyut oranını filtre ayarı alır. En boy oranını, aygıtın piksel genişlik ve yükseklik oranını verir. Bir aygıtın en boy oranı hakkında bilgi oluşturma, seçim ve ekran yazı tipleri kullanılır. Windows, özel bir filtre, belirli bir en boy oranı tüm kullanılabilen yazı tipleri için tasarlanmış yazı tiplerini seçmek için en boy oranını filtreyi sağlar. Filtre SetMapperFlags üye işlevi tarafından belirtilen boyut oranını kullanır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::SetMapperFlags, CSize

Index