CDC::GetArcDirection

int GetArcDirection ( ) const;

Dönüş değeri

Geçerli arc yönü, eğer başarılı belirtir. Geçerli dönüş değerleri şunlardır:

Bir hata oluşursa, dönüş değeri sıfırdır.

Açıklamalar

Aygıt içeriğini geçerli arc yönünü döndürür. Ark yönünü yay ve dikdörtgen işlevlerini kullanın.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::SetArcDirection, :: GetArcDirection

Index