CDC::FromHa&ndlenbsp;

Statik cdc * pascal FromHandle ( hdc hDC );

Dönüş değeri

İşaretçiyi geçici olabilir ve acil kullanımlar dışında depolanması değil.

Parametreleri

hDC

Windows aygıt içeriği ile ilgili tanıtıcı içerir.

Açıklamalar

Tanıtıcı bir aygıt içeriğini verildiğinde cdc nesneye bir işaretçi döndürür. cdc nesnesi için tanıtıcı bağlı değil, geçici bir cdc nesne oluşturulur ve bağlı.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::DeleteTempMap

Index