CDC::FrameRg&nnbsp;

bool FrameRgn ( CRgn * pRgn, CBrush * pBrush, int nWidth, int nHeight );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

pRgn

Bir sınır içine alınması için bölgeyi tanıtan CRgn nesneyi işaret eder. Koordinatları verilen bölge için aygıt birimlerle belirtilir.

pBrush

CBrush nesnenin kenarlığı çizmek için kullanılacak fırçanın tanımlayan noktaları.

nWidth

Dikey fırça darbeleri aygıt birimlerinde kenarlık genişliğini belirtir.

nHeight

Yatay fırça darbeleri aygıt birimlerinde sınır yüksekliğini belirtir.

Açıklamalar

PBrush tarafından belirtilen fırça kullanarak pRgn belirtilen bölgenin etrafında kenarlık çizer.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::Rectangle, CDC::FrameRect, CBrush, CRgn, :: FrameRgn

Index