CDC::FrameRect 

void FrameRect ( lpcrect lpRect, CBrush * pBrush );

Parametreleri

lpRect

rect yapısı veya mantıksal koordinatları dikdörtgeninin sol üst ve sağ alt köşelerinde CRect nesneyi işaret eder. Ayrıca bir CRect nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

pBrush

Dikdörtgen Çerçeve için kullanılacak fırçanın tanımlar.

Açıklamalar

LpRecttarafından belirtilen dikdörtgenin etrafında kenarlık çizer. Sınır çizmek için verilen fırça işlevini kullanır. Genişlik ve yükseklik sınırı her zaman 1 mantıksal birim.

Dikdörtgen dikdörtgenin alt koordinat üsteşit veya daha az ise ya da sağ veya soliçin eşit ise, çizilir değil.

FrameRect tarafından çizilen kenarlık kenarlık ( Dikdörtgen 1 mantıksal birim geniş bir kalem kullanıyorsa) aynı koordinatları kullanarak Dikdörtgen üye işlevi tarafından çizilmiş aynı durumdadır. İç dikdörtgen FrameRect tarafından doldurulmamış.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CBrush, :: FrameRect, CDC::Rectangle, CDC::FrameRgn, rect

Index