CDC::FloodFill 

bool Başlatılacağı ( int x, int y, colorref crColor );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0 döndürülen dolgu tamamlanamadı, crColortarafından belirtilen sınır renk verilen nokta vardır veya kırpma bölgesi bir noktadır.

Parametreleri

x

Mantıksal x koordinatı dolum başladığı belirtir.

y

Mantıksal y koordinatı dolum başladığı belirtir.

crColor

Kenarlığı rengini belirler.

Açıklamalar

Görünen yüzey alanı geçerli fırça ile doldurur. Alan olarak sınırlı üzere crColortarafından belirtilen kabul edilir. Başlatılacağı işlevi belirlenen x ve y noktasında başlar ve renk sınırı için her yöne devam ediyor.

Sadece bellek aygıtı içeriklerini ve raster ekran teknolojisini destekleyen aygıtlar başlatılacağı üye işlevini destekler. RC_BITBLT özelliği hakkında daha fazla bilgi için bkz: GetDeviceCaps üye işlevi.

ExtFloodFill fonksiyonu benzer yetenek ama daha fazla esneklik sağlar.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::ExtFloodFill, CDC::GetDeviceCaps, :: başlatılacağı

Index