CDC::FlattenPath

bool FlattenPath ( );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Geçerli aygıt içeriği seçili yolunda herhangi bir eğri dönüştüren ve her eğri çizgiler dizisi dönüyor.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::WidenPath

Index