CDC::FillRg&nnbsp;

bool FillRgn ( CRgn * pRgn, CBrush * pBrush );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

pRgn

Bölge doldurulması için bir işaretçi. Koordinatları verilen bölge için aygıt birimlerle belirtilir.

pBrush

Bölgeyi doldurmak için kullanılacak fırçanın tanımlar.

Açıklamalar

PBrush tarafından belirtilen fırça ile pRgn tarafından belirtilen bölgeyi doldurur.

Fırça ya da CBrush üye işlevleri CreateHatchBrush, CreatePatternBrush, CreateSolidBrush, kullanılarak oluşturulmalıdır veya GetStockObject tarafından alınması.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::PaintRgn, CDC::FillRect, CBrush, CRgn, :: FillRgn

Index