CDC::FillPath

bool FillPath ( );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Herhangi bir geçerli yolu Açık rakamları kapatır ve yolun iç çokgeni doldurma modu ve geçerli fırça kullanarak doldurur. İç doldurulur sonra yolu aygıt bağlamından atılır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::BeginPath, CDC::SetPolyFillMode, CDC::StrokeAndFillPath, CDC::StrokePath, :: FillPath

Index