CDC::ExcludeUpdateRg&nnbsp;

int ExcludeUpdateRgn ( CWnd * pWnd );

Dönüş değeri

Çıkarılan bölge türü. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Parametreleri

pWnd

Puan olan pencere güncellenmektedir window nesnesi.

Açıklamalar

cdc nesnesi ile ilişkilendirilmiş bir kırpma bölge penceresinde Güncellenme bir bölgeyi dışlayarak çizim içinde geçersiz pencere alanlarının önler.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::ExcludeClipRect, :: ExcludeUpdateRgn

Index