CDC::ExcludeClipRect 

sanal int ExcludeClipRect ( int x 1, int y1, int x 2, int y2 );

sanal int ExcludeClipRect ( lpcrect lpRect );

Dönüş değeri

Yeni kırpma bölgenin türünü belirtir. Aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

Parametreleri

x 1

Mantıksal x-koordinatı dikdörtgeninin sol üst köşesini belirtir.

y1

Mantıksal y-koordinatı dikdörtgeninin sol üst köşesini belirtir.

x 2

Mantıksal x-koordinatı dikdörtgeninin sağ alt köşesini belirtir.

y2

Mantıksal y-koordinatı dikdörtgeninin sağ alt köşesini belirtir.

lpRect

Dikdörtgen belirtir. Bir CRect nesne de olabilir.

Açıklamalar

Eksi belirtilen Dikdörtgen kırpma bölgesinin oluşan yeni bir kırpma bölge oluşturur.

X 2 - x 1, mutlak değeri tarafından belirtilen dikdörtgenin genişliğini 32.767 birimleri'i geçmemesi gerekir. Bu sınır dikdörtgen de yüksekliği için geçerli olur.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::ExcludeUpdateRgn, :: ExcludeClipRect

Index