CDC::Escape 

sanal int Kaçış ( int nEscape, int nSayı, LPCTSTR lpszInData, LPVOID lpOutData );

int ExtEscape ( int nEscape, int nInputSize, LPCTSTR lpszInputData,
int nOutputSize, lpstr lpszOutputData );

Dönüş değeri

İşlev başarılı, sadece uygulanması için bakar queryescsupport kaçış haricinde ise olumlu. Sıfır döndürülür kaçış uygulanmadı ve bir negatif değer eğer bir hata oluştu. Yaygın hata değerleri şunlardır:

Parametreleri

nEscape

Gerçekleştirilecek kaçış işlevi belirtir.

Kaçış işlevlerinin tam bir listesi için bkz: yazıcı bilgileri Windows Software Development Kit belgelerinde kaçar.

nSayı

LpszInData tarafından işaret veri bayt sayısını belirtir.

lpszInData

Bu kaçış için gereken giriş veri yapısı noktaları.

lpOutData

Bu kaçış çıktı alacak olan yapısını işaret eder. Herhangi bir veri geri lpOutData parametre null olur.

nInputSize

LpszInputData parametresi tarafından işaret veri bayt sayısını belirtir.

lpszInputData

Puan için belirtilen kaçış için gereken giriş yapısı.

nOutputSize

LpszOutputData parametresi tarafından işaret veri bayt sayısını belirtir.

lpszOutputData

Bu kaçış çıkış aldığı yapısını işaret eder. Hiçbir veri döndürülürse Bu parametre null olmalıdır.

Açıklamalar

Uygulamaların belirli bir aygıtın İmkanları bulunmayan GDI doğrudan erişmesine izin verir. Bir aygıt için bir sürücü tanımlı çıkış değeri geçmesine kaçış ilk sürümünü kullanın. Kaçış ikinci sürümü Windows tarafından tanımlanmış bir aygıta kaçış değerlerden birini kullan. Bir uygulama tarafından yapılan çıkış arama tercüme ve aygıt sürücüsü için gönderilen.

NEscape parametresi, gerçekleştirilecek kaçış işlevi belirtir. Olası değerler için bkz: yazıcı bilgileri Windows sdk belgelerinde kaçar.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::StartDoc, CDC::StartPage, CDC::EndPage, CDC::SetAbortProc, CDC::AbortDoc, CDC::EndDoc, CDC::GetDeviceCaps, :: ExtEscape, :: kaçış

Index