CDC::EndPath

bool EndPath ( );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Bir yol parantez kapatılır ve aygıt bağlamda dirseği tarafından tanımlanan yolunu seçer.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::BeginPath

Index