CDC::E&ndDocnbsp;

int EndDoc ( );

Dönüş değeri

Büyüktür veya eşittir işlevi başarılı olursa 0 veya eksi bir değer bir hata oluştu. Aşağıdaki listede, yaygın hata değerleri gösterilmiştir.:

Açıklamalar

StartDoc üye işlev çağrısı tarafından başlatılan bir yazdırma işi biter. Bu üye işlev enddoc yazıcı çıkış yerini alır ve hemen başarılı bir baskı işi bittikten sonra çağrılmalıdır.

Uygulama bir baskı hatası ya da iptal edilmiş bir yazdırma işlemi karşılaşırsa, o EndDoc ya da AbortDockullanarak işlem sona erdirme girişiminde gerekir. GDI otomatik olarak hata değerini döndürmeden önce işlemi sona erer.

Bu işlev içinde meta kullanılmamalıdır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::AbortDoc, CDC::Escape, CDC::StartDoc

Index