CDC::DrawIco&nnbsp;

bool DrawIcon ( int x, int y, HICON hIcon );

bool DrawIcon ( gelin gelin, HICON hIcon );

Dönüş değeri

İşlev başarıyla tamamlandı, sıfır olmayan; Aksi halde 0.

Parametreleri

x

Mantıksal x-koordinatı simgenin sol üst köşesini belirtir.

y

Mantıksal y-koordinatı simgenin sol üst köşesini belirtir.

hIcon

Tanıtıcı çizilmesi için simgeyi tanımlar.

gelin

Mantıksal x - ve y-koordinatlarının simgesinin sol üst köşesinde belirtir. Bir nokta yapı ya da bir CPoint nesnesi için bu parametre iletebilirsiniz.

Açıklamalar

Geçerli cdc nesnesi tarafından temsil edilen aygıttaki bir simge çizer. İşlevi, x ve ytarafından belirtilen konumda simgenin sol üst köşesine yerleştirir. Bir aygıt içeriğini geçerli eşleme modunu tabi yerdir.

Simge kaynak daha önce CWinApp::LoadIcon, CWinApp::LoadStandardIconveya CWinApp::LoadOEMIconişlevleri kullanarak yüklenmiş olmalıdır. mm_text eşleme modunda bu işlevi kullanmadan önce seçilmelidir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CWinApp::LoadIcon, CWinApp::LoadStandardIcon, CWinApp::LoadOEMIcon, CDC::GetMapMode, CDC::SetMapMode, :: DrawIcon, POINT

Index