CDC::DrawFrameControl

bool DrawFrameControl (lprect lpRect, UINT nType, UINT nState );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpRect

Dikdörtgen mantıksal koordinatlarını içeren rect yapısı için işaretçi.

nType

Çerçeve denetimi çizmek için türünü belirtir. Bu parametre aşağıdaki değerlerden biri olabilir:

nState

Çerçeve denetimini başlangıçtaki durumunu belirtir. Parametre değerlerinin bir tablosu için açıklamalar bölümüne bakın:

Açıklamalar

Belirtilen tür ve stil çerçeve denetimi çizmek için bu üye işlev çağrısı.

dfcs_adjustrect adjust  için nState değerini kullanın; basma düğmesi çevresindeki kenar dışlamak için sınırlayıcı dikdörtgenin. Bir veya daha fazla aşağıdaki değerleri çizilmesi için denetimin durumunu ayarlamak için kullanılabilir:

Bazı durumlarda, nType parametresi için nState bağlıdır. Aşağıdaki liste, dört nType değerleri ve nState arasındaki ilişkiyi gösterir.:

DrawFrameControlWindows API'si hakkında daha fazla bilgi için bkz: :: DrawFrameControl Win32 sdk Programcı Başvurusu.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  :: DrawFrameControl

Index