CDC::DrawFocusRect 

void DrawFocusRect ( lpcrect lpRect );

Parametreleri

lpRect

Puan rect yapısı ya da çekilecek dikdörtgen mantıksal koordinatlarını belirtir CRect nesnesi.

Açıklamalar

Dikdörtgen etkin olduğunu belirtmek için kullanılan stili bir dikdörtgen çizer.

Çünkü bu bir Boolean xor fonksiyonu, ikinci kez aynı dikdörtgen ile bu işlevin çağrılması dikdörtgen görüntüden kaldırır. Bu işlev tarafından çizilen dikdörtgen kaydırılır olamaz. Bu işlev tarafından çizilen dikdörtgen içeren bir alana gitmek için dikdörtgen görüntüden kaldırmak sonra alan ve tekrar yeni konumda Dikdörtgen çizmek için DrawFocusRect çağrı DrawFocusRect çağırın.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::FrameRect, :: DrawFocusRect, rect

Index