CDC::DrawEscape

int DrawEscape ( int nEscape, int nInputSize, LPCTSTR lpszInputData );

Dönüş değeri

İşlevin sonucunu belirler. Sıfırdan başarılı olursa, sadece uygulanması için bakar queryescsupport beraberlik kaçış haricinde; ya da sıfır kaçış uygulanmadı; ya da daha az sıfır Eğer bir hata oluştu.

Parametreleri

nEscape

Gerçekleştirilecek kaçış işlevi belirtir.

nInputSize

LpszInputData parametresi tarafından işaret veri bayt sayısını belirtir.

lpszInputData

Puan için belirtilen kaçış için gereken giriş yapısı.

Açıklamalar

Grafik aygıt arabirimi (GDI) doğrudan bulunmayan bir video görüntü yetenekleri çizim kere görüntülendi. Bir uygulama DrawEscapeçağırdığında, nInputSize ve lpszInputData tarafından tanımlanan verileri doğrudan belirtilen ekran sürücüsü için geçirilir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::Escape, :: DrawEscape

Index