CDC::DrawEdge

bool DrawEdge (lprect lpRect, UINT nEdge, UINT nFlags );

Dönüş değeri

Sıfır başarılı olursa; Aksi halde 0.

Parametreleri

lpRect

Dikdörtgen mantıksal koordinatlarını içeren rect yapısı için işaretçi.

nEdge

Çizmek için iç ve dış kenar türünü belirtir. Bu parametre, bir iç sınır ötesi bayrak ve bir dış kenarlığı bayrak birleşimi olmalıdır. Parametre türleri tablo için açıklamalar bölümüne bakın.

nFlags

Sınır çizilmesi türünü belirten bayraklar. Parametre değerlerinin bir tablosu için açıklamalar bölümüne bakın:

Açıklamalar

Belirtilen tür ve tarzı bir dikdörtgen kenarları çizmek için bu üye işlev çağrısı.

İç ve dış kenarlık bayrak gibidir.:

NEdge parametresi, bir iç ve bir dış kenarlık bayrak birleşimi olmalıdır. NEdge parametresi aşağıdaki bayraklardan birini belirtebilirsiniz:

NFlags parametre türleri aşağıdaki gibidir.:

Çapraz çizgiler için bf_rect bayrak dikdörtgen parametresi tarafından çevrelenen vektör bitiş noktası belirtin.

DrawEdgeWindows API'si hakkında daha fazla bilgi için bkz: :: DrawEdge Win32 sdk Programcı Başvurusu.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:  ::DrawEdge

Index