CDC::Draw3dRect

void Draw3dRect (lpcrect lpRect, colorref clrTopLeft, colorref clrBottomRight );

void Draw3dRect (int x, int y, int cx, int cy, colorref clrTopLeft, colorref clrBottomRight );

Parametreleri

lpRect

Sınırlayıcı dikdörtgen (mantıksal birimler) belirtir. rect yapısı veya bu parametre için bir CRect nesnesi ya da bir işaretçi iletebilirsiniz.

clrTopLeft

Üç boyutlu dikdörtgenin üst ve sol kenarlarında rengini belirler.

clrBottomRight

Alt renk ve üç boyutlu dikdörtgeni sağ tarafında belirtir.

x

Mantıksal x-koordinatı üç boyutlu dikdörtgeninin sol üst köşesini belirtir.

y

Mantıksal y-koordinatı üç boyutlu dikdörtgeninin sol üst köşesini belirtir.

cx

Üç boyutlu dikdörtgenin genişliğini belirtir.

cy

Üç boyutlu dikdörtgen yüksekliğini belirtir.

Açıklamalar

Üç boyutlu bir dikdörtgen çizmek için bu üye işlevini çağırın. Dikdörtgenin üst ve sol taraf clrTopLeft ve alt ve sağ kenarlar clrBottomRight tarafından belirtilen renk ile belirtilen renk ile çizilmiş.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: rect, CRect

Index