CDC::DPtoLP 

void DPtoLP ( LPPOINT lpPoints, int nSayı = 1 ) const;

void DPtoLP ( lprect lpRect ) const;

void DPtoLP ( LPSIZE lpSize ) const;

Parametreleri

lpPoints

Bir dizi işaret noktası yapıları veya CPoint nesneleri.

nSayı

Dizideki puanlar.

lpRect

Bir CRect nesne veya rect yapısı işaret eder. Bu parametre için bir dikdörtgen mantıksal işaret aygıtı Puan dönüştürme basit durumda kullanılır.

lpSize

Boyut yapısı veya CSize nesnesinin noktaları.

Açıklamalar

Cihaz birimleri mantıksal birimler dönüştürür. İşlevi, her nokta koordinatlarını veya boyut bir boyut, GDI'ın mantıksal koordinat sistemine aygıtın koordinat sisteminden eşleştirir. Dönüşüm geçerli eşleme modu ve kökenleri ve kapsamlarını Aygıt penceresi ve görüntü ayarlarına bağlıdır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CDC::LPtoDP, CDC::HIMETRICtoDP, :: DPtoLP, POINT rect, CDC::GetWindowExt, CDC::GetWindowOrg

Index