CDC::DPtoHIMETRIC

void DPtoHIMETRIC ( LPSIZE lpSize ) const;

Parametreleri

lpSize

Boyut yapısı veya CSize nesnesinin noktaları.

Açıklamalar

Piksel HIMETRIC için dönüştürme ole için size HIMETRIC boyutları bu işlevi kullanın.

Aygıt içerik nesnesi eşleme modunu, MM_LOENGLISH, MM_HIENGLISH, MM_LOMETRICveya MM_HIMETRICise, dönüştürme, fiziksel inç piksel sayısına dayanır. Eşleştirme modunda diğer kısıtlı olmayan modlarından birini (örneğin, mm_text) ise, sonra dönüşüm mantıksal inç piksel sayısını dayanır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::DPtoLP, CDC::LPtoDP, CDC::HIMETRICtoLP, CDC::HIMETRICtoDP, CDC::LPtoHIMETRIC

Index