CDC::Detach 

hdc Ayırmak ( );

Dönüş değeri

Windows aygıt içeriği.

Açıklamalar

M_hDC (çıktı aygıtı içerik) cdc nesneden ayırmak ve hem m_hDC hem de m_hAttribDC null olarak ayarlamak için bu işlev çağrısı.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::Attach, CDC::m_hDC, CDC::m_hAttribDC

Index