CDC::DeleteTempMap 

Statik void pascal DeleteTempMap ( );

Açıklamalar

Otomatik CWinApp boşta zaman İşleyici çağrıldığında, DeleteTempMap FromHandletarafından oluşturulan geçici cdc nesneleri siler, ancak geçici olarak cdc nesnelerle ilişkili aygıt içerik tanıtıcıları (hDCs) yok etmez.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::Detach, CDC::FromHandle, CWinApp::OnIdle

Index