CDC::CDC 

CDC( );

Açıklamalar

cdc nesnesi oluşturur.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::CreateDC, CDC::CreateIC, CDC::CreateCompatibleDC

Index