CDC::BeginPath

bool BeginPath ( );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Yolu köşeli ayraç aygıtın bağlamındaki açar. Yolu köşeli ayraç Aç sonra noktalar yolu tanımlamak için GDI çizim işlevlerini çağıran uygulama başlayabilir. Uygulama, EndPath üye işlevini çağırarak bir açık yol aparatı kapatabilirsiniz. Bir uygulama BeginPathçağırdığında, önceki tüm yollar atılır.

Bkz: BeginPath Platform sdk Windows NT ve Windows 95 için bir yol noktaları tanımlamak çizim işlevleri listesi.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::EndPath, CDC::FillPath, CRgn::CreateFromPath, CDC::SelectClipPath, CDC::StrokeAndFillPath, CDC::StrokePath, CDC::WidenPath

Index