CDC::Attach 

bool Ekle ( hdc hDC );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

hDC

Windows aygıt içeriği.

Açıklamalar

Bu üye işlevi bir hDC cdc nesneye iliştirmek için kullanın. HDC hem m_hDC, çıkış aygıtı bağlam ve m_hAttribDC, özniteliği aygıt içeriğini depolanan.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::Detach, CDC::m_hDC, CDC::m_hAttribDC

Index