CDC::AddMetaFileComment

bool AddMetaFileComment ( UINT nDataSize, const byte * pCommentData );

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Parametreleri

nDataSize

Yorum arabelleği uzunluğunu bayt olarak belirtir.

pCommentData

Noktaları açıklamayı içeren ara.

Açıklamalar

Yorum bir arabellek belirtilen gelişmiş biçimi meta dosyası kopyalar. Yorum herhangi bir özel bilgi içerebilir — Örneğin, resim ve Tarih kaynağı oluşturulduğu. Yorum, verilerin tarafından izlenen bir uygulama imzası ile başlamalıdır. Yorum konuma özgü veriler içermemelidir. Pozisyon özgü veri kayıt konumunu belirtir ve bir meta dosyası başka bir meta dosyası içinde gömülü olabilir çünkü o yer olmamalıdır. Bu işlev yalnızca gelişmiş meta dosyaları ile kullanılabilir.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz:nbsp;CMetaFileDC::CreateEnhanced, :: GdiComment

Index