CDC::AbortPath

bool AbortPath ( )

Dönüş değeri

İşlev başarılı olursa sıfırdan farklı; Aksi halde 0.

Açıklamalar

Kapatır ve tüm yollar aygıt bağlamında atar. Aygıtın bağlamındaki bir açık yol aparatı varsa, yol parantez kapatılır ve yol atılır. Aygıtın bağlamındaki kapalı bir yol varsa, yol atılır.

cdc ge&nel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDC::BeginPath, CDC::EndPath

Index