CDBVariant sınıf üyeleri

Veri üyeleri

m_dwType Şu anda depolanan değerin veri türünü içerir. dword türü.
m_boolVal bool türünde bir değer içeriyor.
m_chVal Türü unsigned char bir değeri içeren.
m_iVal Türü kısa bir değeri içeren.
m_lVal Yazın uzun bir değeri içeren.
m_fltVal Değeri türü float içerir.
m_dblVal Türü çift bir değeri içeren.
m_pdate TIMESTAMP_STRUCT türünde bir nesne işaretçisi içeren.
m_pstring CString türünde bir nesne işaretçisi içeren.
m_pbinary CLongBinary türünde bir nesne işaretçisi içeren.

İnşaat

CDBVariant Bir CDBVariant nesnesi oluşturur.

İşlemleri

Açık CDBVariant nesnesini temizler.

CDBVariant genel bakış |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Index