CDBVariant

CDBVariant temel sınıf yok.

Bir CDBVariant nesnesi mfc odbc sınıfları için VARIANT veri türü gösterir. CDBVariant COleVariantiçin benzer; Ancak, CDBVariant ole kullanmaz. CDBVariant değerin veri türü hakkında endişelenmeden değer saklamanıza olanak tanır. CDBVariant bir birlik içinde depolanan geçerli değeri veri türünü izler.

Sınıf CRecordset CDBVariant nesneleri üç üye işlevleri kullanır: GetFieldValue, GetBookmarkve SetBookmark. Örneğin, GetFieldValue , dinamik bir sütundaki verileri getirmek sağlar. Sütunun veri türünü zamanında bilinen değil, GetFieldValue CDBVariant bir nesneyi sütunun veri depolamak için kullanır, çünkü.

# include lt;afxdb.h>

Sınıf üyeleri |nbsp; Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CRecordset, CRecordset::GetFieldValue, CRecordset::GetBookmark, CRecordset::SetBookmark

Index