CDBVariant::m_pstring

Açıklamalar

CStringtüründe bir nesne için bir işaretçi saklar. M_pstring veri üyesi bir Birliği'ne aittir. M_pstringerişmeden önce ilk CDBVariant::m_dwTypedeğerini denetleyin. M_dwType DBVT_STRINGiçin ayarlanmışsa, m_pstring geçerli bir işaretçi içerir; Aksi takdirde, m_pstring erişme güvenilmez sonuçlar üretecek.

CDBVariant genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDBVariant::m_dwType

Index