CDBVariant::m_pdate

Açıklamalar

TIMESTAMP_STRUCTtüründe bir nesne için bir işaretçi saklar. M_pdate veri üyesi bir Birliği'ne aittir. M_pdateerişmeden önce ilk CDBVariant::m_dwTypedeğerini denetleyin. M_dwType dbvt_dateiçin ayarlanmışsa, m_pdate geçerli bir işaretçi içerir; Aksi takdirde, m_pdate erişme güvenilmez sonuçlar üretecek.

TIMESTAMP_STRUCT veri türü hakkında daha fazla bilgi için ek d odbc sdk Programmer's Reference "c veri türleri" konusuna bakın.

CDBVariant genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDBVariant::m_dwType

Index