CDBVariant::m_pbinary

Açıklamalar

CLongBinarytüründe bir nesne için bir işaretçi saklar. M_pbinary veri üyesi bir Birliği'ne aittir. M_pbinaryerişmeden önce ilk CDBVariant::m_dwTypedeğerini denetleyin. M_dwType DBVT_BINARYiçin ayarlanmışsa, m_pbinary geçerli bir işaretçi içerir; Aksi takdirde, m_pbinary erişme güvenilmez sonuçlar üretecek.

CDBVariant genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDBVariant::m_dwType

Index