CDBVariant::m_dwType

Açıklamalar

Bu veri üyesi CDBVariant nesnesinin Birliği veri üyesi şu anda depolanan değeri veri türünü içerir. Bu birliğin erişmeden önce erişmek için hangi birleşim veri üyesini belirlemek için m_dwType değerini kontrol etmelisiniz. Aşağıdaki tablo olası değerleri m_dwType ve ilgili sendika veri üyesi listeler.

m_dwType Union veri üyesi
DBVT_NULL Hiçbir sendika üye erişim için geçerlidir.
DBVT_BOOL m_boolVal
DBVT_UCHAR m_chVal
DBVT_SHORT m_iVal
DBVT_LONG m_lVal
DBVT_SINGLE m_fltVal
DBVT_DOUBLE m_dblVal
DBVT_DATE m_pdate
DBVT_STRING m_pstring
DBVT_BINARY m_pbinary

CDBVariant genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Index