CDBVariant::m_dblVal

Açıklamalar

Türü doubledeğeri depolar. M_dblVal veri üyesi bir Birliği'ne aittir. M_dblValerişmeden önce ilk CDBVariant::m_dwTypedeğerini denetleyin. M_dwType dbvt_doubleiçin ayarlanmışsa, m_dblVal geçerli bir değer içerir; Aksi takdirde, m_dblVal erişme güvenilmez sonuçlar üretecek.

CDBVariant genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDBVariant::m_dwType

Index