CDBVariant::Clear

geçersiz açık);

Açıklamalar

CDBVariant nesne temizlemek için bu üye işlevini çağırın. M_dwType veri üye değeri dbvt_dateise, DBVT_STRING, veya DBVT_BINARY, net Birliği işaretçi üyesiyle ilişkili bellek serbest bırakır. Açık m_dwType dbvt_null için ayarlar.

CDBVariant yıkıcı Açık çağrı.

CDBVariant genel bakış |nbsp; Sınıf üyeleri | Hiyerarşi çizelgesi

Ayrıca bkz: CDBVariant::m_dwType

Index